سخن مدیر:

بایگانی زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی | اصطلاحات و عبارات کاربردی انگلیسی 5

آموزش زبان انگلیسی | اصطلاحات و عبارات کاربردی انگلیسی 5

25 ژوئن 18

 آموزش زبان انگلیسی | اصطلاحات و عبارات کاربردی انگلیسی 5 گرامر 💡 ساختار: object (مفعول) + was/were + being+ p.p (قسمت سوم فعل) 🔽 The commitee was considering several new proposals.(معلوم) کمیته(نظارت) چندین پیشنهادیه جدید را در حال بررسی داشت. 🔻Several new proposals were being considered by the committee.(مجهول) چندین پیشنهادیه جدید توسط کمیته در دست بررسی بودند. ________________ 🔽...

آموزش زبان انگلیسی | اصطلاحات و عبارات کاربردی انگلیسی 4

آموزش زبان انگلیسی | اصطلاحات و عبارات کاربردی انگلیسی 4

08 آوریل 18

آموزش زبان انگلیسی | اصطلاحات و عبارات کاربردی انگلیسی 3   📚 چند #فعل_عبارتی با کلمه Look 👉 Look out 👈مواظب و حواس جمع بودن ▪️Look out for your baby when you are in the park. حواست به بچه ات باشه وقتی که تو پارک هستی. __________ 👉 Look into 👈 تحقیق و بازرسی کردن ▪️Police are looking into the...

آموزش زبان انگلیسی | اصطلاحات و عبارات کاربردی انگلیسی 3

آموزش زبان انگلیسی | اصطلاحات و عبارات کاربردی انگلیسی 3

06 فوریه 18

آموزش زبان انگلیسی | اصطلاحات و عبارات کاربردی انگلیسی 3   📚چند جمله و عبارت به منظور آرزوی موفقیت کردن برای کسی: 🤞Good luck. 🤞Best of luck. 🤞I wish you luck. 🤞I hope that everything goes O.K. for you. 🤞I’m sure that everything will work out just fine. 🤞May you be happy and successful in your new life. 🤞I’ll keep...

آموزش زبان انگلیسی | اصطلاحات و عبارات کاربردی انگلیسی قسمت 2

آموزش زبان انگلیسی | اصطلاحات و عبارات کاربردی انگلیسی قسمت 2

21 دسامبر 17

آموزش زبان انگلیسی | اصطلاحات و عبارات کاربردی انگلیسی قسمت 2 Likes/Dislikes 🇺🇸How do/ did you like that car? 🇮🇷درباره آن اتومبیل نظرت چطور است/بود؟ 🇺🇸Do/Did you like it? 🇮🇷آن را دوست داری/ داشتی؟ 🇺🇸I don’t really like/enjoy it very much. 🇮🇷راستش زیاد ازش خوشم نمیاد./لذت نمیبرم. 🇺🇸I’m not really keen on it. 🇮🇷من در واقع زیاد به ان علاقه...

آموزش زبان | اصطلاحات و عبارات کاربردی انگلیسی

آموزش زبان | اصطلاحات و عبارات کاربردی انگلیسی

14 اکتبر 17

آموزش زبان | اصطلاحات و عبارات کاربردی انگلیسی 10 اصطلاح کاربردی ✅ Burst somebody’s bubble تو ذوق کسی زدن ✅ Will you knock it off? میشه تمامش کنید؟ ✅ Don’t get me wrong منظور مرا بد برداشت نکن ✅ Rock bottom prices پایین ترین قیمت ممکن ✅ This one is on me این یکی دعوت من ✅ Not a million...

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

07 مارس 17

آموزش زبان انگلیسی قسمت اول : تحصیلات قسمت دوم : رابطه ها قسمت سوم : شروع مکالمه قسمت چهارم : عذرخواهی کردن قسمت پنجم : فیلم های اسکار قسمت هفتم : اصطلاحات اینترنتی