سخن مدیر:

سخن بزرگان | جملاتی زیبا و خواندنی درباره ی خشم + ترجمه انگلیسی

بدون دیدگاه

سخن بزرگان | جملاتی زیبا و خواندنی درباره ی خشم

خشم

خشم

در این مقاله  سخن بزرگان رو درباره ی خشم که یکی از بزرگترین مشکلات همه ی انسان ها است برسی میکنیم .

برای تقویت زبان انگلیسی ترجمه ی انگلیسی جملات هم قرار داده شده است.

 

 

“حضرت محمد (ص)”

 • نیرومند ترین شما کسی است که بر خشم خود مستولی شود.

Who is your most powerful That his fury prevail


“امام علی (ع)”

 • خشم را چون شربتی گوارا بنوش که در این مدت عمر شربتی به این شیرینی در گلو فرو نبرده ام.

fury as syrupy sweet syrup drink that in this lifetime I have not swallow the sweets in the throat


“امام حسن (ع) “

 • خشم کلید همه ی بدی ها است .

fury is the key to all evils


“هربرت – کاسون “

 • هرگاه کسی ناراحتتان کرد,خشم خود را فرونشانده و با خود بگویید : ارزش آن را ندارد که به خاطرش ناراحت شوم.

Whenever someone will frustrate you, suppressed your anger  and say to yourself, not worth it for which I am upset


“سقراط”

 • خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست .

fury is not  a way to  Doorway of strong-willed men


“امام حسن (ع)”

 • اندیشمند بودن تنها به هنگام خَشم مشخص میشود.

Being thoughtful will be determined only when fury


“سقرات”

 • همانا داروی خَشم خاموشی است .

 

the fury drug is off


“لئوناردو داوینجی”

 • نگذارید خَشم شما,به نابودی زندگی بینجامد, زیرا  کسی که به زندگی احترام نگذارد,خود شایسته ی آن نیست .

Do not let your fury lead to the destruction of life, because who does not respect life itself is not deserve it


“سنکا”

 • بزرگترین داروی خَشم,صبر و درنگ است .

The biggest drug fury is patience and pause


“امام باقر (ع)”

 • کسی که خَشم خود را فرو ببرد, به کمال علم و بردباری رسیده است.

Who swallow their fury, science and tolerance has reached perfection


“امام علی (ع)”

پرهیز کنید از خَشم که اول ان دیوانگی و آخرش پشیمانی است.

Stay away from fury first it is madness, and finally regre

نارنجی پلاس +

 • نویسنده
  نارنجی پلاس
 • تعداد بازدید
  475 views
0دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه